2015 Cushing High SoftballCHS Varsity v BerryhillCushing Varsity v OolagahCushing  JV v StroudCHS Varsity v PerkinsCushing JV v PawneeCushing JV v AgraCushing JV V Wellston VarsityCushing Varsity V PawhuskaCushing Varsity V. HarrahOolagah v ChecotahCushing Slow Pitch v Berryhill